Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Μαρία

Τηλ.: 2431063213
Email: m.papadimitriou@trikalacity.gr