Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Μαρία

Τηλ.: 2431063213