Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Νέστωρ

Τηλ.: 2431076611-2