Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Τηλ.: 24313 52 407