Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

19/01/2016
Τηλ.: 2431352407
Email: p.papadim@trikalacity.gr