Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Τηλ.: 2431352407
Email: p.papadim@trikalacity.gr