Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Τηλ.: 24313 52 407
Email: p.papadim@trikalacity.gr