Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Τηλ.: 24313 51 141
Email: papdim@trikalacity.gr