Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Τηλ.: 2431351122
Email: papdim@trikalacity.gr