Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδόπουλος Δημήτριος

22/01/2016
Τηλ.: 2431351122
Email: papdim@trikalacity.gr