Δήμος Τρικκαίων

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Τηλ.: 24313 51 141