Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Email: a.papadop@trikalacity.gr