Δήμος Τρικκαίων

Παπαδούλη Αικατερίνη

Τηλ.: 24313 51 215