Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδούλη Αικατερίνη

Τηλ.: 24313 51 215
Email: kpapadouli@trikalacity.gr