Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδούλη Αικατερίνη

Τηλ.: 2431351229
Email: kpapadouli@trikalacity.gr