Δήμος Τρικκαίων

Παπαευθυμίου Αναστασία

Τηλ.: 24313 51 210