Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαευθυμίου Αναστασία

Τηλ.: 2431063244
Email: apapa@trikalacity.gr