Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαευθυμίου Αναστασία

Τηλ.: 24313 51 210
Email: apapa@trikalacity.gr