Δήμος Τρικκαίων

Παπαευθυμίου Ευθύμιος

Τηλ.: 2431076611-12