Δήμος Τρικκαίων

Παπαευθυμίου Στέργιος

Τηλ.: 2431076618