Δήμος Τρικκαίων

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Τηλ.: 2431076611-2