Δήμος Τρικκαίων

Παπαϊωάννου Χριστίνα

Τηλ.: 24313 52 921