Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαϊωάννου Χριστίνα

Τηλ.: 24313 52 921
Email: xpapaioannou@trikalacity.gr