Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαϊωάννου Χριστίνα

Τηλ.: 2431352921
Email: xpapaioannou@trikalacity.gr