Δήμος Τρικκαίων

Παπαϊωάννου Γεώργιος

Τηλ.: 24310 76620, 24313 53 576