Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπακώστα Καλλιόπη

Τηλ.: 2431351225
Email: kpapakosta@trikalacity.gr