Δήμος Τρικκαίων

Παπακώστα Καλλιόπη

Τηλ.: 2431351225