Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπακώστα Καλλιόπη

Τηλ.: 2431351172
Email: kpapakosta@trikalacity.gr