Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαλεξίου Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351126
Email: k.papalex@trikalacity.gr