Δήμος Τρικκαίων

Παπαλεξίου Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351126