Δήμος Τρικκαίων

Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος

Τηλ.: 2431063228