Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος

Τηλ.: 2431063228
Email: gpapantalias@trikalacity.gr