Δήμος Τρικκαίων

Παπαποστόλου Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-2