Δήμος Τρικκαίων

Παπαθανασίου Μαρία

Τηλ.: 2431351228