Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπατζιμοπούλου Μαριάνθη

Τηλ.: 2431036900