Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαβασιλείου Παρασκευή

Τηλ.: 2431351232
Email: vpapavas@trikalacity.gr