Δήμος Τρικκαίων

Παπαβασιλείου Παρασκευή

Τηλ.: 2431351232