Δήμος Τρικκαίων

Παππάς Ευθύμιος

Τηλ.: 2431076611-2