Δήμος Τρικκαίων

Παρασκενιώτη Γεωργία

Τηλ.: 2431063239