Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παρασκενιώτη Γεωργία

Τηλ.: 2431063239
Email: gparask@trikalacity.gr