Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παρασκενιώτη Γεωργία

23/01/2016
Τηλ.: 2431063239
Email: gparask@trikalacity.gr