Δήμος Τρικκαίων

Πατσιάς Κωνσταντίνος

Τηλ.: 24313 52 200