Δήμος Τρικκαίων

Πατσιατζή Ελένη

Τηλ.: 24310 28135