Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παιάνας Σωτήριος

Τηλ.: 24313 51 229
Email: spaianas@trikalacity.gr