Δήμος Τρικκαίων

Παιάνας Σωτήριος

Τηλ.: 24313 51 229