Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παιάνας Σωτήριος

Τηλ.: 2431351288
Email: spaianas@trikalacity.gr