Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πελίγκου Στυλιανή

Τηλ.: 24310 63 218
Fax: 24310 63 212
Email: speligou@trikalacity.gr