Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πελίγκου Στυλιανή

Τηλ.: 24310 63 211
Email: speligou@trikalacity.gr