Δήμος Τρικκαίων

Πελίγκου Στυλιανή

Τηλ.: 24310 63 218
Fax: 24310 63 212