Δήμος Τρικκαίων

Περιστέρης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076618