Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πεταλάς Γεώργιος

Τηλ.: 24310 76658, 24310 76617
Email: gpetalas@trikalacity.gr