Δήμος Τρικκαίων

Πλάκα Αικατερίνη

Τηλ.: 24310 93150