Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πλάκα Αικατερίνη

Τηλ.: 24310 93150
Email: kplaka@trikalacity.gr