Δήμος Τρικκαίων

Πλακιάς Ευάγγελος

Τηλ.: 24317 76611