Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πλευρά Βάϊα

Τηλ.: 2431063202
Email: vplevra@trikalacity.gr