Δήμος Τρικκαίων

Πλεξίδα Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 31782