Δήμος Τρικκαίων

Πολυγένη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 20935