Δήμος Τρικκαίων

Πολυγένη Βασιλική

Τηλ.: 24310 28494