Δήμος Τρικκαίων

Πολύζου Σταυρούλα

Τηλ.: 2431053682