Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πουλιανίτη Βασιλική

Τηλ.: 2431353502
Email: vpoulianiti@trikalacity.gr