Δήμος Τρικκαίων

Πουλιανίτης Βασίλειος

Τηλ.: 2431351270