Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πουλιανίτης Βασίλειος

Τηλ.: 2431351270
Email: bpoul@trikalacity.gr