Δήμος Τρικκαίων

Πουτούρης Παναγιώτης

Τηλ.: 24313 52 200