Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πουλιανίτη Λαζαρέτα

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: lpoulianiti@trikalacity.gr