Δήμος Τρικκαίων

Πούλιου Γεωργία

Τηλ.: 24310 87041