Δήμος Τρικκαίων

Πρεμέτης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 6973940220