Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ψωμά Αθηνά - Μαρία

Τηλ.: 2431351185
Email: psoma@trikalacity.gr