Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ψύχου Ελένη

Τηλ.: 2431351179
Email: epsyxou@trikalacity.gr