Δήμος Τρικκαίων

Ψύχου Κλεοπάτρα

Τηλ.: 2431352507