Δήμος Τρικκαίων

Ρίζος Στέφανος

Τηλ.: 2431076611-12