Δήμος Τρικκαίων

Ρόμπος Χριστόφορος

Τηλ.: 2431076611

Πρόεδρος e-trikala ΑΕ από 2-1-2024

Διετέλεσε αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, καθώς και αντιδήμαρχος Οικονομικών