Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ρόμπος Κων/νος

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553
Email: krompos@trikalacity.gr