Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ρουσιαμάνης Γεώργιος

Τηλ.: 2431351132
Email: g.rousiamanis@trikalacity.gr