Δήμος Τρικκαίων

Ρουσιαμάνης Γεώργιος

Τηλ.: 2431351132