Δήμος Τρικκαίων

Σακελλαρίου Χρήστος

Τηλ.: 2431351298