Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σακελλαρίου Χρήστος

Τηλ.: 2431351298
Email: xrsakel@trikalacity.gr