Δήμος Τρικκαίων

Σακελλαρίου Ιωάννα

Τηλ.: 2431729550