Δήμος Τρικκαίων

Σακελλάρης Νικόλαος

Τηλ.: 2431076611-12